FunktionerKunderPriserBoka demoProva på

6 tips för att göra den perfekta undersökningen om trivsel

byAndré Francois | 2023-04-24
Två telefoner med undersökningsfrågor på skärmarna.

Varför är medarbetarglädje och trivsel så viktigt?

Helt enkelt för att glada medarbetare är engagerade medarbetare. Och engagerade medarbetare har en stor del i att driva företagets ekonomiska resultat. Så att hålla ditt team nöjda är nyckeln till affärsframgång.

Medarbetarundersökningar som handlar om medarbetarnas glädje blir viktigare och viktigare för varje år. Varför är det så? Fler och fler företag har förstått vikten av att fokusera på, och arbeta med, glädje och trivsel på arbetsplatsen. Därför har konkurrensen kring initiativ för att hålla medarbetare nöjda ökat kraftigt de senaste åren.

En nationell undersökning från DCA av australiensiska medarbetare (som bland annat mätte anställningsvillkor, mångfaldsdemografi, medarbetares engagemang och välmående) visade att företag som misslyckas med att hålla jämna steg med samhällets förväntningar om nyckelfrågor som balans mellan arbete, privatliv, respekt och inkluderande arbetsplatser riskerar lägre produktivitet och högre personalomsättning.


Även om du fokuserar på allt ovan kan bristande kultur eller företagsvision leda till ökad personalomsättning. Medarbetarna idag är helt enkelt mer krävande än tidigare. De kräver att företaget ställer upp och lyfter sin åsikt för ämnen som jämställdhet och klimatförändringar.

Med allt detta sagt, kan du fortfarande sticka ut? Självklart kan du det och vi visar dig hur.

Fem medarbetare som sitter kring ett stort skrivbord i en kontorsmiljö.


Börja med en undersökning om trivsel

Detta kommer att ge dig en bra utgångspunkt. Hur mår medarbetarna just nu? Vilka är utmaningarna? Gissa inte, ta reda på det! Är det läskigt att ta reda på det? Ja, kanske, men du måste göra det. Ju tidigare du får reda på det, desto bättre. Du kan använda en kostnadsfri provperiod på Happy at Work för att komma igång.

6 tips för att skriva den perfekta undersökningen om trivsel

1. Var specifik

Medarbetare uppskattar ofta att få direkta frågor om vad de gillar och ogillar med sina jobb. Detta gör dem mer benägna att svara ärligt. Se till att ställa öppna frågor också, som "Vad gillar du mest med ditt jobb?" och "Vad ogillar du mest med ditt jobb?"

2. Håll det kort

Du vill inte att medarbetarna bara ska klicka sig igenom undersökningen. Studier har också visat att längre undersökningar leder till lägre svarsfrekvens, mer om det här. Håll det kort! 10 frågor eller färre.

3. Ställ ett par öppna frågor

Med öppna frågor kan du få insikter som standardfrågor inte kan ge. Det är bäst att ställa den här typen av frågor till slutet av undersökningen, men du kan också blanda ihop dem för att göra undersökningen mer varierad. Den sista frågan i en undersökning är smart att ha öppen då den avrundar undersökningen på ett bra sätt.

4. Rapportera undersökningsresultaten och din handlingsplan

Transparens, transparens, transparens. Så många organisationer glömmer detta. Dela resultaten och dela det snabbt. Det kommer att skapa en feedbackloop som kan skapa en uppåtgående trend i din organisation. Dela också handlingsplanen och hur du planerar att svara på feedbacken. Detta kommer göra medarbetare engagerade och ha en stor inverkan på svarsfrekvensen.

5. Kommunicera värdet och VARFÖR till medarbetarna

Varför skickar du den här undersökningen? Vilket värde ger det för medarbetaren? Kommunicera detta på ett öppet och direkt sätt! Det är okej att vara väldigt specifik. "Vi vill minska vår personalomsättning" eller "Vi vill bli en gladare arbetsplats" kan vara bra exempel på varför du gör detta.

6. Skicka undersökningar ofta

Sist men inte minst, skicka undersökningar ofta! På så sätt kan du se vilka framsteg du gör. Som tidigare nämnt, håll det kort så att det inte blir irriterande och var konsekvent, ställ samma frågor för att se hur du förbättrar eller försämrar resultatet i de olika frågorna.

Slutsats

Glada medarbetare är engagerade medarbetare och det är såklart väldigt bra för ditt företag. En undersökning om trivseln hos medarbetarna är en viktig del för att ta reda på vad dina medarbetare tycker om din kultur för att driva förändring. Skapa en kort undersökning, följ upp resultaten snabbt, dela den och upprepa. Se till att ställa samma frågor så att du kan följa dina framsteg. Dela med dig av värderingarna för medarbetaren och varför du gör detta.

Om du har några funderingar eller frågor, kontakta oss! Eller, om du känner dig redo att sätta igång, boka en demo och låt oss visa dig hur vår plattform fungerar.

Lycka till!

Om oss
Följ oss

Vi använder söta små kakor för att förbättra din användarupplevelse hos oss.

© 2023 Interactive Happiness Survey AB