FunktionerKunderPriserBoka demoProva på

5 Beprövade fördelar med distansarbete

byNick Rubright | 2023-04-30
En kvinna som sitter vid ett köksbord med en bärbar dator. Hon ler mot datorskärmen.

Låt oss gå igenom 5 fördelar med distansarbete för företag och medarbetare.

1. Lägre driftskostnader

Beroende på storleken på ditt företag kan det minskade behovet av en dedikerad kontorsyta minska kostnaderna avsevärt.

Företag som Sun Microsystems och IBM sparade till exempel över 50 miljoner dollar i fastighetskostnader när de valde att bli virtuella. Andra kostnadsbesparingar inkluderar energibesparingar, kostnader för pendling och minskade utgifter för kontorsmaterial.

Data som har samlats in av Global Workplace Analytics visade att medarbetare hellre skulle vilja ha möjligheten att arbeta på distans än att få en löneförhöjning, vilket stöder tanken att medarbetare är lyckligare på virtuella arbetsplatser.

För småföretag kan dessa besparingar vara monumentala och gör att de kan spendera mer pengar på områden som t.ex. e-postmarknadsföring och innovation som i sin tur kan öka vinsterna.

2. Ökad produktivitet

Även om distansarbete har sina egna utmaningar så innebär arbete hemifrån att medarbetare undviker drama på arbetsplatsen, trafik under pendling, pauser med kollegor och andra distraktioner som kan uppstå. Att arbeta hemifrån kan spara tid för medarbetare som kan användas till att fokusera på arbetsuppgifter, vilket ökar produktiviteten.

Forskning utförd av Owl Labs visade att 62 % av medarbetarna känner sig mer produktiva när de arbetar på distans.

Även om det kan finnas behov av samtal ansikte mot ansikte så är engagemang och produktivitet fortfarande beroende av feedback från medarbetare. Överväg att använda pulsmätningar för distansarbetare för att hålla koll på medarbetarnas åsikter och välmående så att ditt företag kan fortsätta att utvecklas.

Distansarbete har många fördelar. Det finns dock fortfarande vissa utmaningar. Det är viktigt att fortsätta fokusera på att hålla teamet positiva och produktiva och göra insatser som bibehåller eller ökar engagemang och lagarbete.

Att belöna och lyfta framgångar för medarbetare på distans är en viktig del av att upprätthålla engagemang och produktivitet, precis som det är för medarbetare som arbetar på plats på ett kontor. Det är viktigt att skapa en kultur av uppskattning och positiv feedback i samband med prestationer.

3. Minskad personalomsättning

Det finns många anledningar till varför du vill att dina medarbetare ska trivas på jobbet. Faktum är att amerikanska företag förlorar upp till 550 miljarder dollar varje år på grund av oengagerade medarbetare.

Enligt The Engagement Institute är engagemang och trivsel på arbetsplatsen avgörande för att behålla kompetens. Att ersätta en medarbetare som säger upp sig kan kosta mellan 6 till 9 månader av medarbetarens lön.

Distansarbete har visat sig minska personalomsättning med 25% i och med möjliggörandet av ett mer balanserat arbetsliv, en hälsosammare livsstil och mindre stress för medarbetarna.

Även om distansarbete har visat sig minska personalomsättningen så är det viktigt att fortsätta investera i sina medarbetare och hjälpa dem att fortsätta att lära sig och utvecklas.

Medarbetare är mer engagerade och trivs bättre på jobbet när de har en klar uppfattning om sin karriärväg. Att tillhandahålla utbildningsseminarier, mentorskaps-program och en bra introduktionsupplevelse kan hjälpa medarbetare att hålla sig fokuserade och samtidigt trivas i en virtuell miljö.

4. Bredare utbud av kompetens

Att inte längre begränsas av en fysisk plats när man rekryterar ger företag möjlighet att välja bland ett bredare utbud. Att arbeta online har gjort världen mindre på många sätt.

Företag är inte längre begränsade till att rekrytera kandidater inom pendlingsavstånd vilket har bidragit till att skapa större möjligheter för mindre företag, som tidigare har konkurrerat med större organisationer om kompetens inom samma geografiska område.

I och med att såväl företag som marknadsplatser övergår till att bli virtuella så blir fler produkter och tjänster tillgängliga globalt. Att välkomna och inkludera nya perspektiv och nationaliteter i din företagskultur kan vara fördelaktigt och hjälpa din organisation att nå framgång i större delar av världen.

5. Gladare och friskare medarbetare

Att arbeta på distans eliminerar inte bara stressen som följer med en daglig pendling utan ger medarbetarna större frihet i hur och var de arbetar. Denna frihet hjälper medarbetare att bli friskare, gladare och mer produktiva.

En undersökning från Cisco från 2022 visade att 78% av heltidsanställda världen över tror att ett distans- och hybridschema förbättrade deras övergripande välmående.

Att ha en flexibel arbetsplats gör det möjligt för medarbetare att ta regelbundna korta pauser, vilket hjälper dem att undvika utbrändhet och öka produktiviteten. Den övergripande attityden på en arbetsplats kan i hög grad påverka en individs lycka. Att arbeta hemifrån minskar stressnivåerna och förbättrar relationerna med familj och vänner.

Fördelarna överväger kostnaderna

Bara för att det finns fördelar med att arbeta på distans betyder det inte att det inte kommer med sina egna utmaningar. Det finns för- och nackdelar med varje arbetsstil.

Kommunikationsluckor, brist på social interaktion och utmaningar att hantera team kan vara negativa effekter av en virtuell arbetsplats. Men varje år kommer det nya verktyg för att bekämpa de sämre aspekterna av distansarbete.

Fundera först på om det är praktiskt för ditt företag att arbeta på distans eller inte och be medarbetarna om deras feedback och åsikter om hybrid- och virtuella arbetsscheman innan du går vidare. Om distansarbete är rätt för ditt team, kan de resurser som sparas på grund av lägre driftskostnader läggas på konferenser och sammankomster där du och dina team-medlemmar verkligen kan knyta an till varandra. Även om ditt kontor är på distans kan man samlas för att fira prestationer, helgdagar och göra andra aktiviteter för att stärka lagarbetet.

För team som är utspridda geografiskt kan resurserna du sparat gå till presentkort, lunchleveranser eller andra gåvor och förmåner som hjälper dina medarbetare att känna att de är en värdefull del av teamet. En virtuell lunch eller fika tillsammans, sponsrad av företaget och möjliggjort av de minskade driftskostnaderna, kan vara ett bra sätt att bygga vänskap och stärka band.

Om oss
Följ oss

Vi använder söta små kakor för att förbättra din användarupplevelse hos oss.

© 2023 Interactive Happiness Survey AB