FunktionerKunderPriserBoka demoProva på

3 anledningar till varför ISS Facility valde Happy at Work

byAndré Francois | 2023-05-18
En svartvit bild på Ida Grahn som ler mot kameran.

Då många av medarbetarna spenderar största delen av sin arbetstid ute hos kund så var ISS Facility Services största behov enkelhet. Att snabbt och smidigt kunna skicka ut sina undersökningar och att dessa i sin tur är enkla att besvara. Det var också av stor vikt att deras cirka 300 chefer kunde ha sina egna inlogg till plattformen, för att snabbt kunna analysera inkommande svar för respektive grupp.

För oss har det varit oerhört intressant och spännande att få jobba med en organisation som är både globalt rikstäckande och väldigt passionerade i sitt HR-arbete. Nedan följer en intervju med Ida Grahn, som var delaktig i implementeringen av tjänsten. 

Varför valde ni Happy at Work som leverantör?

  1. Flexibel lösning

    Vi såg att det fanns ett behov av att finna en flexibel lösning vilket skulle möjliggöra för oss att utforma pulsmätningar utifrån egna befintliga frågebatterier.
  2. Viktigt att cheferna själva kan skapa medarbetarundersökningar som passar deras team

    Vi ville ha ett verktyg som skulle ge våra chefer möjligheten att själva, på ett enkelt sätt, skapa egna frågemallar som passar just deras team. Vi märkte att många leverantörer erbjuder standardiserade lösningar med ett oändligt antal analysverktyg, vilket såklart kan vara fördelaktigt, men vi sökte något som var så enkelt att det skulle bli svårt att göra fel.
  3. Bra service och lyhördhet

    Happy at Work har varit otroligt lyhörda i vad vi behöver och kunde erbjuda både en flexibel och enkel lösning som passat oss väldigt bra.

Vad ville ni uppnå med er årliga medarbetarundersökning?

Våra medarbetare är hjärtat i vår verksamhet, därför är det viktigt för oss att vara lyhörda gentemot dem och att ta till oss av deras feedback. Deras feedback ger oss en tydlig bild av hur organisationen mår där och då. Det ger oss en bild av hur vi utvecklat oss från föregående år, om vi lagt våra resurser rätt eller om vi bör omprioritera vissa insatser.

Varför har ni valt den mängd frågor ni har?

Tidigare har vi haft ett större frågebatteri som ställts till alla länder globalt. Vi ville bygga vidare på det då det är frågor som många av våra medarbetare känner igen och det berör områden som är viktiga i vår verksamhet. Dock valde vi att avgränsa frågebatteriet från ca 40 frågor till 18 frågor. Dels för att det skulle vara enklare för medarbetarna att besvara undersökningen, dels för att frågorna som ställs ska vara relevanta för vår svenska verksamhet.

Varför har ni valt att både göra kontinuerliga pulsmätningar samt en årlig fördjupad?

För oss är det viktigt att alla medarbetare ges möjlighet att göra sin röst hörd så att vi har möjlighet att följa hur vi mår som företag, därför valde vi att genomföra en medarbetarundersökning för hela Sverige. Vi tror också att den stora medarbetarundersökningen kan ge en kortare startsträcka för cheferna att själva börja med pulsmätningar och välja rätt frågor att ställa till sitt team när de fått ett övergripande resultat från vår fördjupade undersökning. 

Hur avser ni att jobba med resultatet som kommer in?

På en central nivå analyseras resultatet av vår svenska ledningsgrupp för att få kunskap om och insikt i hur organisationen och medarbetarna mår samt om de olika initiativ som genomförs ligger i linje med vår strategi. 

Varje chef håller även en workshop med sina respektive team. Under Workshopen går man igenom resultatet och kommer tillsammans fram till vilka frågor och åtgärder som är viktigast att jobba vidare med, för gruppens trivsel och engagemang. 

Om oss
Följ oss

Vi använder söta små kakor för att förbättra din användarupplevelse hos oss.

© 2023 Interactive Happiness Survey AB